Brojač potrošnje goriva

  • Fuel consumption counter

    Brojač potrošnje goriva

    Mjerač potrošnje goriva dizel motora je izrada od dva senzora protoka dizel goriva i jednog kalkulatora goriva, kalkulatora goriva, mjere i izračunavaju količinu goriva senzora protoka goriva, vrijeme prolaska goriva i potrošnju goriva, a kalkulator može opcionalno moći pružiti RS-485 / RS-232 / impulsni izlaz protiv fiksa koristi količinu za povezivanje sa GPS i GPRS modemom.