Merač protoka diferencijalnog pritiska

  • Differential pressure flow meter

    Merač protoka diferencijalnog pritiska

    Pametni višeparametarski mjerač protoka kombinira odašiljače diferencijalnog tlaka, akviziciju temperature, akviziciju tlaka i akumulaciju protoka za prikaz radnog pritiska, temperature, trenutnog i kumulativnog protoka na mjestu. Plin i para mogu se automatski kompenzirati za temperaturu i pritisak kako bi se ostvarila funkcija prikazivanja standardnog protoka i protoka mase na lokaciji. I može koristiti suh rad na baterijama, može se izravno koristiti s mjeračem protoka diferencijalnog tlaka.