Brojač šarži

  • Batch Controller

    Batch Controller

    XSJDL serija instrumenata za kvantitativnu kontrolu može surađivati ​​sa svim vrstama senzora protoka i odašiljača kako bi se ostvarila kvantitativna mjerenja, kvantitativno punjenje, kvantitativno doziranje, doziranje, kvantitativno ubrizgavanje vode i kvantitativna kontrola različitih tekućina.