Zbrojivač protoka

  • Flow rate totalizer

    Zbrojivač protoka

    Totalizator protoka XSJ serije prema temperaturi, pritisku i brzini protoka različitih akvizicija signala, prikaza, upravljanja, prenosa, komunikacije, obrade ispisa, digitalnog sistema kontrole akvizicije. Za plin, paru, tekući totalizator, mjerenje i upravljanje.